Yangınla Mücadele Eğitimi Sertifikası

Yangınla Mücadele

Yangına karşı mücadelede en önemli husus Yangın Güvenlik Sisteminizin var olması, mevcut sisteminizi ve techizatlarınızı kullanmayı bilen, araçlı/araçsız olarak yangına müdahale edebilecek seviyede eğitimli ve donanımlı personelinizin bulunmasıdır.

Yangın büyük bir felakettir ve böyle bir felakete dur diyebilecek kişiler yangına en yakında bulunan çalışanlarınız olacaktır. Felaket anında insanlar genellikle alışkanlıkları ile hareket ederler ve felaketle ilgili bilgileri olmadığında ne yapacaklarını bilemezler. Çalışanlarınızın yangın felaketinin üstesinden gelebilmeleri için yeterli eğitimi almış ve bununla ilgili özgüveni kazanmış olmaları gerekmektedir.

Kiziroğlu Yangın

Yangınla mücadelede ilk tedbir yangın eğitimidir.

Kiziroğlu Yangın

Yasal Prosedür

Yangın Eğitimi ile ilgili olarak; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 09.12.2003 tarih ve 25311 sayılı resmi gazetede yayınlanan “İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği”, “İşverenin ilkyardım, yangınla mücadele ve tahliye işleri için, bu konuda eğitimli ve uygun donanıma sahip yeterli sayıda kişiyi görevlendirmesi gerektiğini” belirtmektedir.

Ayrıca 19.12.2007 tarihinde 26735 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Binaların Yangında Korunması Hakkında Yönetmelik”, işletmelerin Yangın Güvenliği Ekiplerine yangın eğitimi ve uygulamalı yangın tatbikatlarının senede en az 1 kez yapılmasını zorunlu kılmaktadır.

Bu kapsamda, Kiziroğlu Yangın Sistemleri olarak yangın eğitimleri konusunda uzman kadromuzla hizmetinizdeyiz.

Yangın eğitimi hayat kurtarır!

Yangın Söndürme ve Yangın Tespit Sistemleri alanlarında kapsamlı çözümler için bizimle iletişime geçin!